Politikalarımız

I S G POLİTİKASI

Kurumumuz ve çalışanları olarak, kazasız inşaat çeliği üretmenin mümkün olduğuna inanıyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu amaç üzerine kuruyoruz. Çalışmalarımızda önce insan yaklaşımını benimsiyor ve tüm çalışanlarımızın mesai sonunda fiziken, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde ailesine dönmesini amaçlıyoruz.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. Konumu ve görevi ne olursa olsun tüm çalışanların ‘’İş Güvenliği benim sorumluluğumdur’’ diyebildiği bir İSG kültürünü hedefliyoruz.

İşyerinde İSG Kültürü oluşturabilmek ve işyerinde iyi bir İSG Performansı gösterebilmek için tüm çalışanların katılımının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımızın görüş, fikir ve önerilerini alabilmek için ‘’Akdemir Çelik Öneri Platformu’’ nu hayata geçirdik ve böylece kuruluşun her aşamasını her kademeden çalışanlarımızla birlikte yönetiyoruz.

Akdemir Çelik olarak çalışanlarımızın sağlık düzeylerinin geliştirilmesini, üretimimiz ve üretim verimimizin bir gereği olarak görürüz.

Bu doğrultuda;

  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirlemek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekmeyi ve kontrol altında tutmayı ve bunu yaparken çalışanların katılımını sağlamayı ve çalışanlarımıza danışmayı,

  • Tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmeyi,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,

  • Ekipman kullanımına bağlı iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlı ve zamanında bakım yapılmasını sağlamayı,

  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve davranışları, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi, tehlike ile kaynağında mücadele etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip olmalarını sağlamayı,

  • Akdemir Çelik iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.