Politikalarımız

ÇEVRE POLİTİKASI

AKDEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. çevresel değer ve kaynaklarına karşı sorumluluk bilincinde olan bir fabrika olarak; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedef almaktadır. Bu kapsamda ADÇ, Çevre Yönetim Sistemi sorumluluğu bilinci, sürdürülebilir çevre ilkeleri ve gelişen teknolojileri esas alan çevre yönetimi hizmetlerinde;

  • Çevre mevzuatı, uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar kapsamında tüm yasalara ve şartlara uymayı,

  • Doğal kaynakları verimli ve sürdürülebilir kullanmayı,

  • Çevre performansını artırmak için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,

  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi,

  • Alt işveren ve tedarikçilerimizde çevre ve sosyal duyarlılıkla birlikte sorumluluk bilincini yaygınlaştırmayı,

  • Sürekli iyileştirmeyi esas alarak, en iyi teknik ve çevre dostu teknolojileri kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini ve atıkların kaynağında en aza indirilmesini

  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını tekrar ele alarak sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt eder.