Politikalarımız

ENERJİ POLİTİKASI

AKDEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğu bilinci ile enerji ilkelerini sürdüren ve gelişen teknoloji ile birlikte sürekli iyileştirme prensibini esas alan bir kurumdur.  
Bu esasla;

  • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,

  • Sektördeki yenilikleri takip ederek ve sektöre yön vererek enerji ile ilgili yürürlükteki mevzuatlara, tüm standart ve şartlara uymayı.

  • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

  • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,

  • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,

  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,

  • Faaliyet kapsamında tüm süreçleri oluştururken enerji verimliliğini sağlayan ve çevre dostu teknolojileri dikkate almayı,

  • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,

  • Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,

  • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.