KALİTE POLİTİKAMIZ

Akdemir Çelik A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda bağlam, ilke ve değerlerimizle oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili (uygulanabilir) yasal ve müşteri şartlarına uymayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı, ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla;

- Politikamızın Hedeflerimizin oluşturulması için bir çerçeve sağlamasını, şirketimiz içinde duyurulmasını, anlaşılmasını, uygulanmasını ve ilgili tarafların erişimine açık olmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını,

- ADÇ’ in stratejik istikametini desteklemeyi,

- Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkileri, mahiyeti ve ölçeği dahil olmak üzere ADÇ amaç ve bağlamına uygunluğunu,

- Kalite performansını arttırmak için yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda ve bu süreçlerimizdeki verimliliğimizi rekabet edebilecek seviyelere yükseltmeyi,

- Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın Kalite sorumluluklarını fark edebilmeleri için etkin iletişim düzenini sağlamayı,

- Risk ve fırsatları anlamak ve kontrol etmek için paydaşlarla sıkı bağlar kurmayı, bunların beklentilerini ve yerel ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurmayı,

- Yerel toplum ve diğer Paydaşlarımızda sorumluluk bilincini geliştirmeyi,

- Sosyal ve Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani haklarını karşılamayı, etik iş kurallarına uymayı,

- Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, bunlardaki farkındalığı artırarak Kalite standardı, Sürdürülebilirlik gereklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı,

- Sorumlu tedarik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi, taahhüt ederiz.

ADÇ Yönetiminin bu eksende şekillenmiş olan KALİTE HEDEFLERİ,

- Müşteri memnuniyetinin % 80 üzerinde olmasını sağlamak

-Dış denetlemelerde görülen uygunsuzluk oranını % 50 azaltmak,

- KYS kapsamında birimlere yılda en az bir kez iç denetleme planlamak ve gerçekleşme oranını %90 üzerinde tutmak,

- Birim içi planlanan eğitimlerin gerçekleşme oranlarını % 75 üzerinde tutmak,

Ölçme, analiz ve iyileştirme felsefesinin benimsenmesi ile;

- Süreç yönetimi ve düzeltici/önleyici faaliyet yöntemlerinin uygulanarak objektif değerlendirme sonucu elde edilen verilerin,

- İç ve dış denetleme sonuçlarının,

- Müşteri şikayet ve talepleri ve müşteri memnuniyeti verilerinin,

- Tedarikçi değerlendirme verilerinin,

- Yönetim gözden geçirme verilerinin

Objektif kriterlerle dayandırılarak değerlendirmeleri ile sürekli iyileştirmenin ölçülebilir veya değerlendirilebilir hale getirilerek izlenmesidir.

AKDEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. ® 2011
web tasarım