KALİTE POLİTİKAMIZ

Akdemir Çelik Sanayii ve Tic A.Ş.' nin KALİTE POLİTİKASI, aşağıdaki temel prensipler üzerine kurulmuştur.

- Bütün çalışanlarımızın katılımıyla gelişmelere açık bir işletme olmak,
- Müşteri memnuniyetli çalışmaya odaklanmak ve bunun sürekliliğini sağlamak,
- Nervürlü inşaat çeliği ve hizmet kalitemizi rekabet edecek en üst düzeye taşımak ve istikrarını sağlamak.
- Akdemir’ in gelecekte daha başarılı olabilmesi için Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine en üst düzeyde çaba göstermek.
- Ürettiğimiz nervürlü inşaat çeliği kalitesinin sürekliliğini koruyarak, birim zamandaki üretim tonajını arttırmak. Bu artışa bağlı olarak enerji ve yakıttan tasarruf etmek, oluşan fireyi en aza indirmek.

ADÇ Yönetiminin bu eksende şekillenmiş olan KALİTE HEDEFLERİ,

- Kalite Politikasının, ADÇ firma ve kalite bilincinin her kademede benimsenmesi, anlaşılması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için; eğitim ve öğretim programları ile tüm çalışanların gelişiminin sağlanması ve sonrasında izlenerek gözden geçirilmesi,

- ADÇ’nin tüm kademeleri arasında iletişimin sağlanması, etkinliğinin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, iyileştirme ve gelişme için her kademede katılımın sağlanması ile öneri mekanizmasının oluşturulması ve bunların değerlendirilmesi,

- Müşteri taleplerinin, uluslararası standartlar, şartnameler ve ADÇ spesifikasyonlarının tam olarak karşılanmasını garanti altına almak üzere kalite planlarının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi,

- Üretim ve hizmet süreçlerinin tümünün belirli periyotlarla gözden geçirilerek, iyileştirme ve gelişme yönündeki ihtiyaçların ortaya çıkartılması; kaynak ihtiyaçlarının giderilmesine, iyileştirme ve geliştirmenin sağlanmasına yönelik programların oluşturulması,

Ölçme, analiz ve iyileştirme felsefesinin benimsenmesi ile;

- Süreç yönetimi ve düzeltici/önleyici faaliyet yöntemlerinin uygulanarak objektif değerlendirme sonucu elde edilen verilerin,

- İç ve dış denetleme sonuçlarının,

- Müşteri şikayet ve talepleri ve müşteri memnuniyeti verilerinin,

- Tedarikçi değerlendirme verilerinin,

- Yönetim gözden geçirme verilerinin

Objektif kriterlerle dayandırılarak değerlendirmeleri ile sürekli iyileştirmenin ölçülebilir veya değerlendirilebilir hale getirilerek izlenmesidir.

AKDEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. ® 2011
web tasarım