ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

AKDEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. çevresel değer ve kaynaklarına karşı sorumluluk bilincinde olan bir fabrika olarak; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedef almaktadır. Bu kapsamda çevre mevzuatı ve en iyi teknolojileri esas alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlenmektedir.

Çevre Politikamızın Temel İlkeleri:

1-Çevre mevzuatı kapsamında tüm yasalara ve şartlara uymak,/p>

2-Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek,

3-Alt işveren ve tedarikçilerimizde çevre ve sosyal duyarlılıkla birlikte sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak,

4-Tüm çalışanların çevre bilincinin daha da arttırmak ve farkındalık oluşturmak için eğitimlerin yanı sıra çevre etkinlikleri düzenlenmesi,

5-Atık yönetimini esas alarak, prosesten kaynaklı tufalın geri kazanım tesislerine gönderilerek geri kazanılmasını sağlanmak,

6-Bakım-onarım işlerinden kaynaklı atıkları kaynağında azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesi, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafını sağlamak,

7-Doğal kaynakları verimli ve sürdürülebilir kullanmak,

8-Haddecilik faaliyetinde su ve atık su yönetimi büyük bir öneme sahiptir. Proses soğutma suları ve evsel nitelikli atık sular etkin bir şekilde kullanılarak su tüketimi en düşük seviyeye çekmek

9-Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

Çevre Politikamızın Hedefleri:

1- Atık oluşumunu azaltmak, geri kazılması mümkün atıklarının oranını artırmak,

2- Doğal kaynakların verimliliği ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek,

3- Tav fırınında iyileştirme yapılarak doğalgaz kullanımında azaltım,

4- Enerji sarfiyatının en aza indirilmesine önem verilmekte olup, aydınlatmalar için led lamba kullanımına geçilerek hem tehlikeli atık oluşumunu azaltmak hem de enerji sarfiyat azalımını sağlamak,

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını tekrar ele alarak sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek

AKDEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. ® 2011
web tasarım